Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

Maankaivuu ja maansiirto
Talonpohjan perustamis- ja laajennustyöt
Salaojitus- ja viemäröintityöt
Pihamaa parannuksista
Timanttiporauksista
Kirvesmiehentöistä
Purkutöistä
Nosturikuljetuksista
Vaihtolavakuljetuksista
Lumen lastaus ja pois kuljetus.
Lumen auraus
Muut palvelut

Rakennuspalvelu Rale Oy

Daniel Hjortin katu 6
20810 Turku

Toimitusjohtaja
Raine Lehto
0400 52 2318
raine.lehto@rale.fi

Työnjohto/Kuljetustilaukset/Nosturitilaukset
Patrik Ikonen
040 966 00 84
patrik.ikonen@rale.fi